Nobukho Nqaba. Umnqweno. 2019. Dimensions Variable, Installation View

Category

Nobukho Nqaba Umnqweno artist Zeitz MOCAA project space 'Izicwangciso zezethu... Project Space Dusthouse

Installation view of Nobukho Nqaba’s installation titled, ‘Umnqweno’ (2019) in Zeitz MOCAA’s Dusthouse and Project space.