Close info block
Somnyama Ngonyama II, Oslo

Zanele Muholi

1972 - Present

Somnyama Ngonyama II, Oslo

2015
50 x 43.6 cm
Silver gelatin print

From Somnyama Gonyama photographic series

More Art by Zanele Muholi

Bester I, Mayotte

Bester I, Mayotte

Zanele Muholi

Bona, Charlottesville

Bona, Charlottesville

Zanele Muholi

Maid I, Syracuse

Maid I, Syracuse

Zanele Muholi

Thembeka II, London

Thembeka II, London

Zanele Muholi