Ndikhumbule Ngqinambi. Radiowaves. 2016. Oil on canvas. 150 x 220 cm.

Category

Zeitz MOCAA Artists Ndikhumbule Ngqinambi Radiowaves Oil on canvas

Ndikhumbule Ngqinambi.
Radiowaves.
2016.
Oil on canvas.
150 x 220 cm.