Nobukho Nqaba, Ekhaya, 2019, Dimensions variable. Installation view.

Category

Nobukho Nqaba, Ekhaya, 2019, Dimensions variable. Installation view.

Installation view of Nobukho Nqaba’s ‘Ekhaya’ (2019) as part of the exhibition ‘Izicwangciso zezethu… (We Make Plans)’ in Zeitz MOCAA’s Project Space.