Nobukho Nqaba. Ekhaya. 2019. Dimensions variable.

Category

Nobukho Nqaba Ekhaya artist Zeitz MOCAA project space 'Izicwangciso zezethu...

Installation view of Nobukho Nqaba’s exhibition ‘Izicwangciso zezethu… (We Make Plans)’ in Zeitz MOCAA’s Project Space.